وجود دارچین گل سرخی در کیک عروسی موجب جدایی عروس و داماد شد

انچینی فیلهو و همکاران عصاره‌های مختلفی از دارچین گل سرخی مانند عصاره‌های اتری، آبی و متانولی را گزارش کردند که فعالیت‌های آنتی‌اکسیدانی قابل‌توجهی نشان داده‌اند.

مطالعه‌ای روی موش‌ها گزارش داد که تجویز پودر پوست C. verum (10%) به مدت 90 روز فعالیت‌های آنتی‌اکسیدانی ایجاد می‌کند که توسط آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی قلبی و کبدی، دین‌های مزدوج لیپیدی و گلوتاتیون (GSH) نشان داده شده است.

یک گروه تحقیقاتی گزارش داد که روغن دارچین به طور بالقوه فعالیتی مشابه سوپراکسید دیسموتاز (SOD-) نشان می دهد که با مهار ظرفیت مهاری خود اکسیداسیون پیروگالول نشان داده شده است.

عصاره آبی و الکلی (1 : 1) دارچین به طور بالقوه به طور قابل توجهی اکسیداسیون اسیدهای چرب و پراکسیداسیون لیپیدی را در شرایط آزمایشگاهی مهار می کند.

فلاونوئیدهای مختلف جدا شده از دارچین دارای فعالیت های رادیکال های آزاد و خواص آنتی اکسیدانی هستند.

دارچین

مطالعه اثرات بازدارندگی سینامالدئید و سایر ترکیبات دارچین بر تولید اکسید نیتریک نشان داد که سینامالدئید دارای فعالیت بالقوه ای در برابر تولید اکسید نیتریک و همچنین بیان اکسید نیتریک القایی است.

بیشترین فعالیت های بازدارنده به ترتیب 81.5، 71.7 و 41.2 درصد با 1.0، 0.5 و 0.1 میکروگرم بر میکرولیتر گزارش شد. لین و همکاران فعالیت آنتی اکسیدانی in vivo دو عصاره مختلف، عصاره اتانولی و آب گرم پوست خشک C. cassia را گزارش کرد.

عصاره اتانولی C. cassia مهار قابل توجهی (96.3٪) در مقایسه با آنتی اکسیدان طبیعی α-توکوفرول (93.74٪) نشان داد [59]. به طور کلی، دارچین فعالیت آنتی اکسیدانی بالاتری نسبت به سایر ادویه های دسر نشان داد.

اسانس ها و برخی از ترکیبات اصلی موجود در دارچین، از جمله (E) – سینامالدئید، اوژنول، و لینالول، با اشاره به نیتراسیون ناشی از پراکسی نیتریت و پراکسیداسیون لیپیدی مورد بررسی قرار گرفتند.اوژنول و اسانس ها موثرتر از دو ترکیب دیگر بودند.

در یک مطالعه مقایسه ای بین 26 ادویه، دارچین بالاترین فعالیت آنتی اکسیدانی را نشان داد که نشان می دهد می توان از آن به عنوان یک آنتی اکسیدان مورد استفاده در غذاها استفاده کرد.

مطالعه دیگری اثربخشی مخلوطی از ادویه ها را بر نشانگرهای استرس اکسیداتیو و همچنین فعالیت آنتی اکسیدانی در موش های مقاوم به انسولین تغذیه شده با فروکتوز بالا بررسی کرد. مخلوطی که از 1 گرم در 100 گرم پوست دارچین تشکیل شده بود، در مقایسه با گروه فروکتوز به تنهایی فعالیت آنتی اکسیدانی قابل توجهی نشان داد.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.